Kristina Sabaliauskaitė
ABOUT
DANIELIUS DALBA
NEWS
OTHER TEXTS
PRESS
LINKS
RIGHTS

Silva Rerum I, Silva Rerum II, and Silva Rerum III—Between Fact and Fiction Recreating the Early Modern Culture of the Polish Lithuanian Commonwealth in Contemporary Literature
Kristina Sabaliauskaitė
The Polish Review
Vol. 60, No. 1 (2015), pp. 39-62
Published by: University of Illinois Press on behalf of the Polish Institute of Arts & Sciences of America
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/10.5406/polishreview.60.1.0039

 

Sabaliauskaitė, Kristina. Danielius Schültzas (1615-1683) Vakarų Europos tapybos kontekste: meninių įtakų ir motyvų migracijos problema. Kūrinys, menininkas erdvė. Straipsnių rinkinys (sud. dr. M.Iršėnas). Vilniaus dailės akademijos darbai, 2005.

 Sabaliauskaitė, Kristina apie Pacų šeimos portretus: “Gdanskas Žečpospolitai: Karaliaus ir Bažnyčios tarnyboje”. [Parodos katalogas]. Gdansko Miesto istorijos muziejus, Gdanskas, 2004.

 

Sabaliauskaitė, Kristina. Renesanso kultūriniai vaizdiniai Abiejų Tautų respublikos formavimosi laikotarpiu. Lietuvos menas permainų laikais (sud. dr. A.Aleksandravičiūtė), Kultūrologija 9, Vilnius, 2002.

 
Sabaliauskaitė, Kristina. Naujos prielaidos Povilo Alšėniškio portreto identifikacijai ir atribucijai. Lietuvos Katalikų mokslo akademijos metraštis, XIX. 2001
 

APIE
SILVA RERUM
DANIELIUS DALBA
NAUJIENOS
KITI TEKSTAI
SPAUDA
NUORODOS
TEISĖS